MINT-Koordinatorin: Brandmaier, Mirjam

Fachschaftsleitung Biologie: Brandmaier, Mirjam
Fachschaftsleitung Chemie: Zistler, Tobias
Fachschaftsleitung IT: Leimer, Martin
Fachschaftsleitung Mathematik: Röhrl, Simone
Fachschaftsleitung Physik: Zistler, Tobias